Till innehåll på sidan

Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik

Skörden av matpotatis 18 procent högre än i fjol

Statistiknyhet från SCB 2019-12-06 9.30

Hektarskörden av matpotatis beräknas för år 2019 till 33 050 kilo per hektar. Det är 18 procent mer än 2018, då det var missväxt till följd av fjolårets sommartorka. Totala skörden av matpotatis är 3 procent över femårssnittet.

Totalskörden av matpotatis beräknas till 538 200 ton för hela landet. Det är en ökning med 89 100 ton, 20 procent, jämfört med 2018. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 17 300 ton, motsvarande 3 procent mer. I totalskörden inräknas uppemot 65 000 ton skördat som färskpotatis.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de för 78 procent av landets totala matpotatisskörd.

Gotlands, Västra Götalands och Örebro län har 36, 35 respektive 32 procent högre totalskörd än år 2018. Skåne, Hallands, Dalarnas och Östergötlands län har 17, 16, 15 respektive 13 procent högre totalskörd. För övriga län med redovisade resultat, Västerbottens och Norrbottens län, är skillnaderna i skördenivå mellan åren inte statistiskt säkerställda.

Arealen matpotatis för hela landet, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2019 till 16 280 hektar. Det är en ökning med 290 hektar jämfört med 2018.

Totala skörden av stärkelsepotatis är 6 procent över femårssnittet

Den totala skörden potatis som används till stärkelse beräknas till 309 500 ton. Det är 13 procent mer än 2018, och 6 procent mer än femårsgenomsnittet. I beräkningarna av hektar- och totalskördar ingår även utsädesodlingar. Matpotatis sMatpotatis. Totalskördar 2010–2019om kan komma att levereras för användning till stärkelseproduktion ingår inte här, utan redovisas som matpotatis.

Den odlade arealen potatis för stärkelse minskade med 550 hektar jämfört med 2018 och uppgick till 7 370 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Matpotatis. Totalskördar 2010–2019
Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2010–2019
Skörd av potatis 2019. Preliminär statistik

Observera att diagrammen har olika skalor.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden JO 17 SM 1901 (pdf)

Det finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2019 kommer att redovisas under april 2020. Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2020 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se