Till innehåll på sidan

Skörd av potatis år 2017. Preliminära uppgifter:

Höstregnen gjorde att all potatis inte kunde skördas

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2017-12-07 9.30

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till 528 000 ton. Årets totalskörd är 4 procent lägre än 2016 och 3 procent lägre än femårsgenomsnittet. Det är samma låga nivå som åren 2006, 2007 och 2015.

Fyra län dominerar odlingen av matpotatis: Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län. Tillsammans står de i år för 77 procent av landets totala matpotatisskörd.

Västerbottens län har 24 procent lägre totalskörd än i fjol. Hallands och Skåne län har 15 respektive 6 procent lägre totalskörd. I dessa län finns det stora obärgade arealer 2017. Östergötlands län har 21 procent större totalskörd än 2016, tack vare en ökad odlingsareal och ökad skörd per hektar.

Skörden av stärkelsepotatis fortsätter att öka

Den främsta orsaken till den ökade totalskörden för stärkelsepotatis är att arealen ökat. Arealen stärkelsepotatis ökade med 600 hektar eller 9 procent från 2016 och uppgår 2017 till 7 480 hektar.

Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Hektarskörden beräknas till 44 100 kilo per hektar. Den totala skörden beräknas till 330 000 ton, vilket är 6 procent mer än 2016. Statistiken redovisas inklusive odlingar avsedda för utsädesproduktion.

Stora obärgade potatisarealer

Obärgade arealer för matpotatis beräknas för landet som helhet uppgå till 630 hektar eller omkring 4 procent. De största obärgade arealerna redovisas i Hallands och Skåne län, med 230 respektive 160 hektar obärgat. Gotlands och Norrbottens län har 70 respektive 50 hektar obärgade. Många odlare har i år fått lämna mindre delar av fälten obärgade, men det finns också odlare som tvingats lämna stora arealer obärgade. Enskilda brukare har drabbats hårt. För potatis för stärkelse beräknas 180 hektar eller drygt 2 procent av arealen vara obärgad. De obärgade arealerna finns främst i Skåne och Blekinge län, som drabbades av regn innan skördearbetet hunnit avslutas.

Matpotatis. Totalskördar 2008–2017. Ton
Skörd av potatis år 2017. Preliminära uppgifter

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2008–2017. Ton
Skörd av potatis år 2017. Preliminära uppgifter

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se) och i SCB:s statistikdatabas (www.scb.se).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Skörd av potatis 2017. Preliminära uppgifter och på Jordbruksverkets webbplats, under Ta del av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2017 kommer att redovisas under våren 2018. Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2018 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se