Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för län och riket

Serie:
JO19 - Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo19sm1902_pdf
ISSN:
1654-4226 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-12-13
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se