Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-21

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB: s statistikdatabas

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Statistiknyheter

Vårsådda spannmålsgrödor gynnades – rekordstor skörd av raps och rybs

2022-12-14

För landet som helhet ökade skördeutfallet för de vårsådda spannmålsgrödorna med mellan 36 och 46 procent jämfört med förra årets låga nivåer. Kalmar län drabbades dock av svår torka även i år, det visar den regionala skördestatistiken för 2022.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2020. Preliminär statistik för riket SM 2020-11-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2019 Slutlig statistik SM 2020-04-23
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för län och riket SM 2019-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2019. Preliminär statistik för riket SM 2019-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2018 Slutlig statistik SM 2019-04-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter och slåttervall 2018. Preliminär statistik för län och riket SM 2018-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018. Preliminär statistik för riket SM 2018-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2017. Slutlig statistik. SM 2018-04-27
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för län och riket SM 2017-12-14
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2017. Preliminär statistik för riket SM 2017-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Slutlig statistik. SM 2017-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för län och riket SM 2016-12-13
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2016. Preliminär statistik för riket SM 2016-11-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015. Slutlig statistik SM 2016-04-20
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik SM 2015-04-22
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-16

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Viltskador i lantbruksgrödor

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Viltskador i lantbruksgrödor

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0601