Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2018

Minsta spannmålsskörden sedan 1950-talet

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2018-11-15 9.30

Sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom har större spannmålsarealer än vanligt skördats som grovfoder istället för att tröskas. Det beror på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed foderbrist. Den totala spannmålsskörden beräknas till 3,2 miljoner ton. Det är 46 procent mindre än förra året och är den lägsta skörden sedan år 1959.

För flera av spannmålsgrödorna var årets avkastningsnivåer lägre än eller tangerade nivåerna från år 1992, som också var ett svårt torrår. Hektarskörden av vårkorn var 42 procent lägre än förra året och 40 procent lägre än genomsnittet för de fem föregående åren. För höstvete blev hektarskörden 35 procent lägre än i fjol. För de höstsådda grödorna var orsaken till de sänkta skördenivåerna en kombination av torkan och förra årets regniga höst.

Ytterligare en faktor som drog ner totalskördarna var att arealerna med de höstsådda och mer högavkastande grödorna minskade. Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en minskad areal av höstvete har därmed stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2017 och 2018 minskade höstvetearealen med 28 procent.

Totala raps- och rybsskörden den lägsta sedan år 2007

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 214 700 ton, vilket är 43 procent mindre än i fjol, 33 procent mindre än femårsgenomsnittet och den minsta raps- och rybsskörden sedan 2007. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, var 32 procent lägre än förra året och 33 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Totalskörden av ärter 43 procent lägre än förra året

Den totala skörden av ärter beräknas till 47 100 ton, vilket är 43 procent mindre än i fjol. Hektarskörden av ärter var 37 procent lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet.

Totalskörden av åkerbönor 69 procent lägre än förra året

Åkerbönor är en förhållandevis torkkänslig gröda, och årets hektarskörd blev 64 procent lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas till 34 300 ton, vilket är mindre än en tredjedel av motsvarande skörd under 2017.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i ett Statistiskt meddelande. Det Statistiska meddelandet återfinns också på Jordbruksverkets webbplats, under Ta del av statistiken.

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i Jordbruksverkets statistikdatabas och i SCB:s statistikdatabas.

För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913.

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 104 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 418 gårdar, kommer att redovisas den 14 december i Statistiska meddelanden, JO 19 SM 1802. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2018 kommer att publiceras den 30 november i JO 18 SM 1801.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Harald Svensson

Telefon
036-15 51 13
E-post
harald.svensson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se