Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket

Regn och torka sänkte årets skörderesultat

Statistiknyhet från SCB 2021-12-14 9.30

För landet som helhet minskade skördeutfallet för de vårsådda spannmålsgrödorna med mellan 20 och 28 procent jämfört med i fjol. Stockholms, Södermanlands, Västra Götalands och Västmanlands län är exempel på län där hektarskördarna av vårkorn var i nivå med de låga hektarskördar som tröskades under torråret 2018. Det visar den regionala skördestatistiken för 2021.

Den totala spannmålsskörden blev 5,0 miljoner ton. Den är 16 procent mindre än förra året, trots att arealen med höstvete som ger hög skörd per hektar var rekordstor. Men extrema regnväder under vår och höst, samt torka under tillväxtperioden drog ner skördenivåerna. Hektarskörden av höstvete blev 12 procent lägre än under förra året.

Hektarskörden av höstraps 5 procent lägre än i fjol

På riksnivå blev hektarskörden av höstraps 5 procent lägre än under 2020. I Skåne län var odlingsarealen störst, och där blev hektarskörden av höstraps 6 procent lägre än förra årets skördeutfall. Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 343 200 ton, vilket är i nivå med förra årets resultat.

Hektarskörden av ärter minskade med 23 procent

Årets hektarskörd av ärter blev 23 procent lägre än fjolårsresultatet och 20 procent lägre än femårsgenomsnittet. Den totala skörden av ärter har beräknats till 56 500 ton, vilket är 22 procent lägre än föregående års totalskörd. Störst areal ärter fanns under 2021 i Uppsala och Östergötlands län.

Hektarskörden av åkerbönor 19 procent lägre än förra året

Hektarskörden för åkerbönor blev 19 procent lägre än i fjol. Totalskörden har beräknats till 48 600 ton, vilket är 17 procent lägre än fjolårsresultatet och 34 procent lägre än femårsgenomsnittet.

Försenad vårsådd, sommartorka och regn vid skörden

Det kyliga och regniga vårvädret försenade vårsådden och medförde även omsådd och helt utebliven vårsådd. Försommaren och sommaren kom sedan med värme och torka, som ledde till brådmognad och små kärnor. När det var dags att skörda inleddes på många håll ihållande regnperioder, som har orsakat en del obärgade arealer.

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas (www.scb.se) och i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se). I Jordbruksverkets statistikdatabas finns även den preliminära skördestatistiken. För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket (Jordbruksverket)

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2021 kommer att redovisas i april 2022.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se