Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2021. Preliminär statistik för län och riket

Spannmålsskörden större än förra året

Statistiknyhet från SCB 2022-11-15 8.00

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5,8 miljoner ton, vilket är 16 procent mer än förra årets skörd. Totalskörden är 10 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det mera gynnsamt väder med både värme och regn som ökade skörden, särskilt för de vårsådda grödorna.

Kyla och regn under vintern och våren sänkte däremot skördenivåerna för de höstsådda grödorna. En del arealer behövde köras upp under våren och sås om med vårsådda grödor. Trots detta är årets skördenivåer per hektar av höstsådda spannmålsgrödor något högre än under 2021. De vårsådda spannmålsgrödornas hektarskördar ökade med 34–46 procent, jämfört med föregående års låga nivåer.

Raps- och rybsskörden ökade med 20 procent

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 413 500 ton, och är därmed 20 procent större än förra årets totalskörd. Hektarskörden av höstraps, som är den dominerande grödan, är på samma nivå som under 2021.

Totalskörden av ärter 59 procent större än i fjol

Den totala skörden av ärter beräknas till 88 800 ton, vilket är 59 procent mer än fjolårsskörden och 35 procent mer än femårsgenomsnittet. Totalskörden av åkerbönor beräknas preliminärt till 74 400 ton, vilket är 52 procent mer än förra årets totalskörd och 19 procent mer än femårsgenomsnittet. Hektarskördarna av både ärter och åkerbönor blev 46 procent högre än under 2021.

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas (www.scb.se) och i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se). I Jordbruksverkets statistikdatabas finns även den preliminära skördestatistiken. För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2022. Preliminär statistik för län och riket (Jordbruksverket)

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 112 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 449 gårdar, kommer att redovisas den 14 december. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden.

Uppgifter om höstsådda arealer år 2022 kommer att publiceras den 30 november.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se