Till innehåll på sidan

Beskrivning av Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Skördestatistiken för spannmål, trindsäd och oljeväxter baseras på information som cirka 4 380 lantbrukare skickar in via internet eller lämnar per telefon till SCB:s intervjuare.

Var fjärde jordbruksföretag behandlas med förtur vid insamlingen och vid den fortsatta bearbetningen vid SCB. Det leder till en preliminär beräkning på riksnivå som publiceras i november. I december publiceras preliminära resultat från hela urvalet, nu på länsnivå och för produktionsområden. I april året därpå redovisas slutliga resultat. Redovisning görs av totala skördar, skörd per hektar och obärgade arealer.

Urvalet av jordbruksföretag görs från Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd. Därifrån erhålls också grödarealer för beräkning av totala skördar.

Undersökningen om skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter ingår i Sveriges officiella statistik. Resultaten utnyttjas som underlag för myndigheter och näringsliv inom områdena jordbruk, ekonomi och miljö. Resultaten används också som underlag för rapportering till EU.

Skördestatistiken ingår också som en del i den allmänna information som den officiella statistiken ska täcka in. Användare är här bland annat massmedia och allmänhet.

Följande grödor ingår i undersökningen:

 • Höstvete
 • Vårvete
 • Råg
 • Höstkorn
 • Vårkorn
 • Havre
 • Höstrågvete
 • Vårrågvete
 • Blandsäd
 • Majs
 • Ärter
 • Åkerbönor
 • Höstraps
 • Vårraps
 • Höstrybs
 • Vårrybs
 • Oljelin.