Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2017. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

PDF:
Hela publikationen (1697kb)
Serie:
JO14 - Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo14sm1801_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-06-27
Förfrågningar:

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se