Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Nästa publicering: 2018-06-27

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Statistiknyheter

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016

2017-06-28

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 280 000 ton under 2016. Det motsvarar en tjugondel av den totala spannmålsskörden.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2016. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2017-06-28
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2015. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2016-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2014. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2015-06-24
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2013. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2014-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2013-06-27
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2011. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2012-06-28
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2011-06-28
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2009. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2010-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2009-06-25
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2008-06-26
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2006. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2007-06-28
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2005. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall SM 2006-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2004. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter SM 2005-06-29
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2003. Spannmål, ärter, oljeväxter, matpotatis och slåttervall. Definitiva uppgifter SM 2004-07-02

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0608