Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2019. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall

Serie:
JO14 - Skörd för ekologisk och konventionell odling. Spannmål, trindsäd, oljeväxter, matpotatis och slåttervall
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-jo14sm2001_pdf
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-06-24
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se

Gerda Ländell

010-479 68 07

gerda.landell@scb.se