Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2020

Rekordstor ekologisk spannmålsskörd ifjol

Statistiknyhet från SCB 2021-06-23 9.30

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 421 200 ton under 2020. Det är den största skörden någonsin och den motsvarar 7 procent av den totala spannmålsskörden.

Förra årets ekologiska spannmålsskörd var 4 procent större än under 2019, främst en effekt av att arealen ökade med 9 procent. Havrearealen ökade mest, och totalskörden av ekologiskt odlad havre godkänd för försäljning med ekologisk märkning utgjorde under 2020 mer än 17 procent av den totala havreskörden.

Skörden av ekologiskt odlade oljeväxter ökade också

Totalskörden av raps och rybs som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning blev 15 900 ton under 2020. Merparten utgörs av 14 600 ton höstraps, en ökning med 14 procent jämfört med 2019. Men 2020 års ekologiska höstrapsskörd når inte riktigt rekordet på 15 400 ton från år 2017.

Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade

Hektarskördarna av ekologiskt odlade ärter och åkerbönor minskade under 2020, jämfört med skördeutfallet under 2019. Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade också, medan totalskörden av åkerbönor var på samma nivå som 2019.

Mer än 7 procent av landets totala matpotatisskörd ekologiskt odlad

Totalskörden av matpotatis godkänd för försäljning med ekologisk märkning beräknas för riket till 38 400 ton, vilket är i nivå med 2019 års resultat. Störst omfattning hade odlingen i Västra Götalands, Skåne och Gotlands län.

Drygt 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2020.

Skördenivåer vid ekologisk och konventionell odling

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i statistikrapporten JO0608, som finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Statistik. Här jämförs hektarskördar vid ekologisk och konventionell odling för olika grödor och regioner.

Jordbruksverket.se

Mer om statistiken

Mer information om statistiken finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser i en särskild kvalitetsdeklaration.

Tidigare publiceringar

Uppgifter om skördar vid ekologisk och konventionell odling har samlats in sedan år 2003. Resultaten finns redovisade i Statistiska meddelanden, serie JO 14. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som använder de olika odlingsformerna i praktisk drift.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se