Till innehåll på sidan

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018

Serie:
JO29 - Skördeprognos för spannmål och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-jo29sm1801_pdf
ISSN:
1654-4188 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-08-20
Förfrågningar:

Simon Lind

036-15 63 42

simon.lind@jordbruksverket.se