Till innehåll på sidan

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Nästa publicering: 2019-08-20

Statistiken visar prognoser för hektarskörd, areal och total skörd för vete, råg, korn och havre för riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Rapporter

Titel Typ Datum
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2018 SM 2018-08-20
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2017 SM 2017-08-18
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2016 SM 2016-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2015 SM 2015-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2014 SM 2014-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2013 SM 2013-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2012 SM 2012-08-17
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2011 SM 2011-08-18
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2010 SM 2010-08-19
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2009 SM 2009-08-20
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2008 SM 2008-08-20
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2007 SM 2007-08-13
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2006 SM 2006-08-15
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2005 SM 2005-08-15
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2004 SM 2004-08-18
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2003 SM 2003-08-14
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter 2002 SM 2002-08-14

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0605