Till innehåll på sidan

Skördeprognos för spannmål och oljeväxter år 2019

Serie:
JO29 - Skördeprognos för spannmål och oljeväxter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-jo29sm1901_pdf
ISSN:
1654-4188 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-08-20
Förfrågningar:

Simon Lind

036-15 63 42

simon.lind@jordbruksverket.se