Till innehåll på sidan

Beskrivning av Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Då det finns behov av skördeinformation som kan redovisas tidigt har Jordbruksverket utvecklat en prognosmetod för att uppskatta skörden av olika grödor utifrån väderdata och tidigare års skördar.

Metoden bygger på att konstruera statistiska regressionsmodeller där skörden för olika grödor beskrivs som funktioner av olika mått på väder. Modellen tar hänsyn till skörde- och väderdata från januari 1965 till och med sommaren 2001.

Prognosen bygger på att årets väder från augusti och framåt är som normalåret. Skulle vädret från augusti och framåt avvika avsevärt från normalåret kan skillnaderna mellan prognoserna och de verkliga skördarna bli stora.

Beräkningar görs endast för hela landet och förhållandet till föregående år kan vara annorlunda på regional nivå.

De grödor som skörden uppskattas för är:

  • Höstvete
  • Vårvete
  • Höstråg
  • Vårkorn
  • Havre
  • Höstraps
  • Vårraps
  • Höstrybs
  • Vårrybs.