Till innehåll på sidan

Höstsådda arealer 2018

Stora höstsådda arealer

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2018-11-30 9.30

Sommartorkan medförde att årets grödor skördades tidigt. Det gav tidsutrymme för många lantbrukare att hinna förbereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppgår till 601 300 hektar. Det är 34 procent mer än i fjol och 14 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Det blev stora arealökningar i alla delar av landet, särskilt jämfört med i fjol då den regniga hösten ofta medförde att fälten inte var farbara. I Hallands och Örebro län blev det ökningar med 64 respektive 52 procent jämfört med förra hösten. I Västra Götalands och Östergötlands län ökade den höstsådda arealen med 44 respektive 32 procent. I Skåne län var ökningen 31 procent jämfört med i fjol. Stora höstsådda arealer är bra ur flera perspektiv, inte minst för att de hjälper till att minska växtnäringsförlusterna från åkermarken.

Höstvetearealen i nivå med rekordarealen från 2016

Totalt i landet såddes den här hösten 418 600 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som 2016 års rekordstora areal. Årets areal är 37 procent större än i fjol och 13 procent större än genomsnittet för de fem senaste åren.

Höstrågarealen den största sedan 2008

Den höstsådda arealen av råg blev 34 700 hektar, vilket är nästan 80 procent mer än förra höstens areal, 62 procent mer än femårsgenomsnittet och den största arealen sedan år 2008.

Arealerna med höstkorn och höstrågvete i nivå med 2016 års arealer

Höstkornarealen beräknas vara 20 400 hektar, vilket är i nivå 2016 års stora areal, 24 procent mer än fjolårsarealen och även 24 procent mer än femårsgenomsnittet. Den höstsådda arealen av rågvete beräknas till 27 500 hektar, vilket är i nivå med både femårsgenomsnittet och 2016 års areal. Jämfört med i fjol är det en ökning med hela 76 procent.

Höstrapsarealen också i nivå med rekordarealen från 2016

Höstrapsarealen har beräknats till 98 900 hektar, och är därmed 10 procent större än förra årets areal och i nivå med den rekordstora arealen från 2016. Höstrapsarealen är 11 procent större än femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen skattas till 1 200 hektar.

Även den ekologiskt odlade höstsådden ökade

Den totala höstsådda arealen som kommer att odlas ekologiskt uppgår till 50 200 hektar, vilket är 60 procent mer än förra hösten. Den ekologiskt odlade höstvetearealen är 31 600 hektar, vilket motsvarar en ökning med 76 procent jämfört med i fjol. Höstrapsarealen som ska odlas ekologiskt är 5 900 hektar, vilket är 21 procent mindre förra höstens areal.

Tidig sådd har gett kraftiga bestånd

Många fält har såtts tidigt, och den fortsatt varma hösten har lett till att en del av grödorna har hunnit växa till sig och bli mycket frodiga. Det ökar risken för angrepp av snömögel och andra svamparsjudomar som kan leda till grödorna inte klarar vintern och måste harvas upp till våren. En del lantbrukare har också rapporterat om viltskador av vildsvin och gäss.

Höstsådda arealer av spannmål 2006–2018

Diagram: Höstsådda arealer av spannmål 2006–2018

Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2018

Diagram: Höstsådda arealer av oljeväxter 2006–2018

Observera att diagrammen för spannmål och oljeväxter har olika skalor!

Publikation

Utförligare uppgifter med redovisning för län och produktionsområden publiceras i Statistiska meddelanden JO 18 SM 1801 och på Jordbruksverkets webbplats.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 4 000 lantbrukare lämnat information till SCB om årets höstsådda arealer.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se