Till innehåll på sidan

Skogsskador

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-24

Statistiken visar omfattning av skador på skog, t.ex. kronutglesning, älgbetning samt ett antal enskilda vanligen förekommande skadetyper.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Per Nilsson

Telefon
090-786 84 72
E-post
per.nilsson@slu.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0806