Till innehåll på sidan

Samhällets utgifter för kultur

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-16

Statistiken visar statens, regionernas och kommunernas kulturutgifter fördelade på olika sätt.

För den här statistiken ansvarar:
Myndigheten för kulturanalys

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Myndigheten för kulturanalys

Telefon
031-395 20 00
E-post
statistik@kulturanalys.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/ku0501