Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik 2019

Sex av tio barn med utländsk bakgrund bor i hyresrätt

Statistiknyhet från SCB 2020-06-11 9.30

Småhus med äganderätt är den vanligaste boendeformen för barn i Sverige. Men för barn med utländsk bakgrund, med ensamstående föräldrar och i familjer med lägre inkomstnivå är det vanligast att bo i hyresrätt. Andelen barn som bor i hyresrätt varierar mellan 2 procent i Vallentuna och 49 procent i Landskrona.

Det är vanligast att barn bor i småhus med äganderätt, det gäller 57 procent av alla hemmaboende barn under 18 år. 28 procent av barnen bor i hyresrätt och 14 procent bor i bostadsrätt. Yngre barn bor i större utsträckning i hyresrätt eller bostadsrätt medan de äldre barnen oftare bor i småhus med äganderätt.

Av barn som bor tillsammans med två föräldrar bor ungefär sex av tio i ett småhus med äganderätt, jämfört med tre av tio av de barn som bor med en ensamstående förälder. Bland barn med en ensamstående förälder är det vanligast att bo i hyresrätt, det gör hälften av barnen i den gruppen.

Boendet skiljer sig åt mellan barn med svensk och utländsk bakgrund. 69 procent av barn med svensk bakgrund bor i småhus med äganderätt, jämfört med 24 procent av barn med utländsk bakgrund. Av barn med utländsk bakgrund bor nära sex av tio i en hyresrätt.

Skillnader i ekonomiska förutsättningar förklarar till viss del skillnader i boende mellan barn med ensamstående respektive sammanboende föräldrar och barn med utländsk respektive svensk bakgrund. Familjens inkomstnivå är generellt sett lägre för barn med ensamstående föräldrar och barn med utländsk bakgrund och för barn i familjer med lägre inkomstnivå är det vanligast att bo i hyresrätt, medan barn i familjer med högre inkomstnivå oftast bor i småhus med äganderätt.

Boendeform för hemmaboende barn 0–17 år, efter svensk/utländsk bakgrund, år 2019. Procent

Boendeform för hemmaboende barn 0–17 år, efter svensk/utländsk bakgrund, år 2019. Procent

Vanligast bo i småhus i Gagnef och Öckerö

Bostadsbeståndet skiljer sig åt mellan olika kommuner, vilket gör att det finns stora skillnader i barns boende mellan olika delar av landet. Andelen barn som bor i småhus med äganderätt varierar mellan 5 procent i Solna i Stockholms län och 92 procent i Gagnef i Dalarnas län. Andelen barn som bor i hyresrätt varierar mellan 2 procent i Vallentuna i Stockholms län och 49 procent i Landskrona i Skåne län. Solna är den kommun där högst andel barn bor i bostadsrätt, 68 procent, följt av Sundbyberg och Stockholm på 43 procent, samtliga i Stockholms län. Samtidigt finns nära 30 kommuner där inga barn bor i bostadsrätt.

Kommuner med lägst/högst andel barn som bor i småhus med äganderätt. Hemmaboende barn 0–17 år, 2019. Procent
Lägst andel barn i småhus
med äganderätt 
Högst andel barn i småhus
med äganderätt
KommunAndelKommunAndel
Solna 5 Gagnef 92
Sundbyberg 17 Öckerö 92
Stockholm 20 Vellinge 91

Kommuner med lägst/högst andel barn som bor i hyresrätt. Hemmaboende barn 0–17 år, 2019. Procent
Lägst andel barn i hyresrätt Högst andel barn i hyresrätt
KommunAndelKommunAndel
Vallentuna 2 Landskrona 49
Täby 3 Södertälje 48
Lomma 5 Eskilstuna 47

28 kvadratmeters bostadsarea per person

Ett annat sätt att beskriva boendet är genom genomsnittlig bostadsarea per person. I genomsnitt bor barn i bostäder med 28 kvadratmeters bostadsarea per person. För barn som bor i småhus är den genomsnittliga bostadsarean 32 kvadratmeter, jämfört med 21 kvadratmeter för barn som bor i hyresrätt och 24 kvadratmeter för barn som bor i bostadsrätt. Den genomsnittliga bostadsarean är mindre för yngre barn, för barn med utländsk bakgrund och för barn som bor i familjer med lägre inkomstnivå. Barn som bor med en ensamstående förälder har något större bostadsarea per person än barn som bor tillsammans med två föräldrar. Det hänger samman med att barn med ensamstående föräldrar i genomsnitt bor i mindre familjer, vilket gör att bostadsarean per person räknas på färre personer.

Botkyrka, Stockholm, Sundbyberg och Solna i Stockholms län är de kommuner där barn i genomsnitt har minst bostadsarea per person, 23 kvadratmeter. Dessa kommuner har alla ett bostadsbestånd med en relativt låg andel småhus (där bostadsarean i genomsnitt är större). Störst bostadsarea per person har barn som bor i Danderyd (36 kvadratmeter) i Stockholms län, Vellinge (35 kvadratmeter) och Lomma (33 kvadratmeter) i Skåne län.

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2019 års Barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, barn med svensk och utländsk bakgrund samt boende.

 

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna gäller hemmaboende barn 0–17 år. Statistiken avser år 2019, med undantag för uppgifter om ekonomi som avser år 2018.

Drygt 2 procent av barnen saknar uppgift om boende, och ingår inte i denna statistik.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se