Till innehåll på sidan

Barn- och familjestatistik 2020

66 000 barn var med om en separation år 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-06-10 9.30

År 2020 var nära 66 000 barn under 18 år med om att deras föräldrar separerade. Det motsvarar 3,7 procent av alla barn som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar.

Under år 2020 var 3,7 procent av alla barn som i början av året bodde tillsammans med två föräldrar med om att föräldrarna separerade. Andelen separationer har legat på samma nivå sedan år 2015, vilket är så långt tillbaka i tiden som det finns jämförbar statistik.

Andel barn 0–17 år vars föräldrar separerat, år 2015–2020

diagram

Andelen barn som varit med om en separation är lägst bland de nyfödda barnen, 0-åringarna, (3,0 procent) och högst bland 4- och 5-åringarna (4,2 procent). Det är inga skillnader mellan flickor och pojkar. 

Andel barn 0–17 år vars föräldrar separerat under år 2020, efter ålder

diagram

Det är vanligare med separationer för barn som bor tillsammans med en ursprunglig förälder och en styvförälder jämfört med barn som bor tillsammans med båda sina ursprungliga föräldrar. År 2020 var andelarna 11,5 respektive 3,1 procent. Andelen separationer är också högre för barn med utländsk bakgrund än för barn med svensk bakgrund, och högre för barn vars familjer har en lägre inkomstnivå.

Lägst andel separationer i Halland

År 2020 var andelen barn som var med om en separation lägst i Hallands län: 2,9 procent. Högst var andelen i Södermanlands län följt av Gävleborgs län, med 4,7 respektive 4,6 procent. Halland har under alla år sedan 2015 varit bland de tre län som haft lägst andel separationer, medan Södermanland och Gävleborg under samma period varit bland de tre län som haft högst andel separationer.

Andel barn 0–17 år vars föräldrar separerat under år 2020, efter län

diagram

Ny statistik om barn och barnfamiljer

Nu finns 2020 års Barn- och familjestatistik publicerad i Statistikdatabasen. Statistiken innehåller uppgifter om barnfamiljer, barns familjetyp och syskon, adopterade barn, separationer, barn med svensk och utländsk bakgrund samt boende.

Barn– och familjestatistik i Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

Statistiken om separationer bygger på uppgift om folkbokföring för barn och föräldrar vid två efter varandra följande årsskiften. För år 2020 studeras folkbokföringen den 31 december 2020 för de barn som den 31 december 2019 var folkbokförda med sammanboende föräldrar (biologiska, adoptiv- eller styvföräldrar). Om föräldrarna var folkbokförda på olika adresser i slutet av år 2020 antas barnet ha varit med om en föräldraseparation under året.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Anna Nyman, utredare

Telefon
010-479 45 94
E-post
anna.nyman@scb.se