Till innehåll på sidan

De första 15 åren – flyktingars försörjning i Sverige

PDF:
Hela publikationen (1443kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-be57br1801_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-29
Förfrågningar:

Andreas Raneke

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se

Johan Tollebrant

010-479 49 96

johan.tollebrant@scb.se