Till innehåll på sidan

Integration – etablering på arbetsmarknaden

Omslag

En viktig aspekt inom integrationsområdet är utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Etableringen på arbetsmarknaden är viktig ur ett samhällsperspektiv men också utifrån ett individuellt perspektiv. Det är viktigt att ha ett förvärvsarbete för att integreras i samhället men också för den egna ekonomins skull. I denna rapport studeras utrikes födda kvinnor och män som invandrat under åren 1997–1999 och som stannat kvar i Sverige under 13 sammanhängande år. I rapporten studeras i första hand hur andelen förvärvsarbetande utvecklas över tid men även sysselsättningen bland de som inte förvärvsarbetar beskrivs.
PDF:
Hela publikationen (1177kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be57br1401_pdf
ISBN:
978-91-618-1615-6
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-12-09
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Anna-Karin Nylin

010-479 42 32

anna-karin.nylin@scb.se