Till innehåll på sidan

Integration–Så flyttar nyanlända flyktingar under de första åren i Sverige

Som komplement till rapporten publiceras statistik på kommunnivå i en tabellbilaga:

Tabellbilaga (excel)

Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-be57br2001_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-10-15
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se