Till innehåll på sidan

Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2389kb)
Serie:
BE57 - Rapportserie: Integration
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-le0105br1602_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-06-22
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Binniam Kidane

010-479 49 86

binniam.kidane@scb.se