Till innehåll på sidan

I tid och otid – En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91

Omslag

PDF:
Hela publikationen (5690kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-1992-le79sa9201_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
1992-09-01
Förfrågningar:

Mikael Fredberg

010-479 68 92

mikael.fredberg@scb.se