Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014–2015:

Varannan svensk född utanför Europa saknar marginal för oförutsedda utgifter

Statistiknyhet från SCB 2016-05-25 9.30

Drygt 50 procent av svenskar födda utanför Europa saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Bland födda i Sverige är andelen 14 procent. 13 procent av de som är födda utanför Europa saknar hemförsäkring för bostaden, jämfört med 2 procent av de inrikes födda.

Det finns stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda när det gäller ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. 40 procent av de utrikes födda skulle inte klara av att betala en oväntad utgift på 11 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Bland födda i Sverige är motsvarande andel 14 procent. Även inom gruppen utrikes födda är skillnaderna stora. Personer födda utanför Europa saknar kontantmarginal i större utsträckning än utrikes födda inom EU utom Norden. Detta visar SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC), som nu kompletterar publiceringen med uppgifter om utrikes födda uppdelade efter utvalda födelselandsgrupper.

Saknar kontantmarginal 2014-2015, 16 år och äldre efter födelselandsgrupp

Diagram

Andelen som har hemförsäkring är också lägre i gruppen utrikes födda jämfört med inrikes födda. Bland de som är födda utanför Europa respektive inom EU men utanför Norden saknar ungefär 13 procent hemförsäkring. Motsvarande siffra för dem som är födda i Sverige är 2 procent.

Andra resultat för 2014–2015 från ULF/SILC

Den nya redovisningen efter födelselandsgrupp för den folkbokförda befolkningen, 16 år och äldre visar också att:

  • 12 procent av de inrikes födda är trångbodda enligt Norm 3 (fler än en boende per rum, oräknat kök och vardagsrum. Varje barn ska också ha eget rum). Inom grupperna utrikes födda och delgruppen utomeuropeiskt födda är det 33 respektive 47 procent.
  • 64 procent av de som är inrikes födda har någon gång under de senaste 12 månaderna besökt någon teater-, konsert-, opera- eller dansföreställning. Motsvarande andel bland de som är födda utanför Europa är 37 procent.
  • Bland inrikes födda brukar 41 procent för det mesta vara med i diskussionen och säga sin åsikt om ett samtal kommer in på politik. Bland utrikes födda är det 33 procent.
  • En större andel utrikes födda jämfört med inrikes födda arbetar i skift, 26 procent bland utrikes födda och 21 procent bland de som är födda i Sverige.

Dessa uppgifter kan också redovisas för män och kvinnor, unga och gamla, sammanboende och ensamboende, lågutbildade och högutbildade, storstadsbor och glesbygdsbor.

På ett seminarium i Almedalen den 5 juli kommer SCB att berätta mer om skillnader i levnadsförhållanden mellan utrikes och inrikes födda.

Mer om Undersökningarna av levnadsförhållanden

Utöver de uppgifter som nämns ovan finns betydligt fler välfärdsindikatorer från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2014–2015 tillgängliga på SCB:s webbplats och i Statistikdatabasen. Där finns även tidigare års statistik om boende, ekonomi, hälsa, materiella tillgångar, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, trygghet, utbildning, sysselsättning och arbetsmiljö.

Definitioner och förklaringar

Kontantmarginal: NEJ-svar på intervjufrågan: "Skulle du/ ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på 11 000 kronor utan att låna eller be om hjälp?"

Ej hemförsäkring: NEJ-svar på intervjufrågan: ”Har du någon hemförsäkring?”

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se

Philip Andö

Telefon
010-479 44 23
E-post
philip.ando@scb.se