Till innehåll på sidan

Miljö- och hälsofarliga kemikalier

Statistiken uppdateras inte längre. Syftet med statistiken var att ge kunskap om var i samhället olika kemikalier förekommer och hur de används. Rapporterna täcker cirka 80 olika kemikalier.

För den här statistiken ansvarar:
Kemikalieinspektionen (KemI)

Kemikalieinspektionen (KemI) logotyp

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2010

2012-05-03

Användningen av metallskrot ökar. Det gäller till exempel avfall och skrot av koppar, nickel och bly. Det framgår av årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från Kemikalieinspektionen och SCB.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Rapporter

Titel Typ Datum
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2010 SM 2012-05-03
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2009. Korrigerad version 2011-05-11 SM 2011-05-02
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2008 SM 2010-04-28
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2007 SM 2009-04-28
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2006 SM 2008-05-12
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2005 SM 2007-05-03
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2004 SM 2006-04-26
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2003 SM 2005-04-28
Miljö- och hälsofarliga kemikalier 2002 SM 2004-04-28
Miljö- och hälsofarliga kemikalier SM 2003-04-29
Miljö- och hälsofarliga kemikalier SM 2002-04-22
Miljö- och hälsofarliga kemikalier SM 2001-04-25
Miljö- och hälsofarliga kemikalier SM 2000-11-27

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0504