Till innehåll på sidan

Fortsatt samordning av den statistiska uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport av regeringsuppdrag oktober 2021

Serie:
X41 - Årsredovisning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-x41br2104_pdf
ISSN:
1654-0743 (Online); 1654-0387 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2021-10-01
Förfrågningar:

Sara Frankl

010-479 48 04

agenda2030statsweden@scb.se