Till innehåll på sidan

Indikatorer för hållbar utveckling

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Fortsatt samordning av den statistiska uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport av regeringsuppdrag oktober 2021 Rapport 2021-10-01
Statistical review 2021 Implementation of the 2030 Agenda in Sweden Rapport 2021-05-04
Statistisk lägesbild 2021 – genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Rapport 2021-03-15
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden, Annual review with a focus on the principle of leaving no one behind Rapport 2021-01-21
Lämna ingen utanför, Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 Rapport 2020-11-03
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden - Statistical Review 2019 Rapport 2020-04-01
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Delredovisning av samordningen av den statistiska uppföljningen, mars 2020 Rapport 2020-03-02
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019 Rapport 2019-10-01
Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 Rapport 2019-04-11
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport Rapport 2017-11-01
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-01
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-01
Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer Rapport 2012-03-30

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Kort om statistiken
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1303