Till innehåll på sidan

Indikatorer för hållbar utveckling

Nästa publicering: 2023-06-14

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Mot 2030 - Statistisk uppföljningen av Agenda 2030 Rapport 2022-11-01
Statistisk lägesbild 2022 - genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Rapport 2022-03-22
Fortsatt samordning av den statistiska uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport av regeringsuppdrag oktober 2021 Rapport 2021-10-01
Statistical review 2021 Implementation of the 2030 Agenda in Sweden Rapport 2021-05-04
Statistisk lägesbild 2021 – genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Rapport 2021-03-15
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden, Annual review with a focus on the principle of leaving no one behind Rapport 2021-01-21
Lämna ingen utanför, Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 Rapport 2020-11-03
Implementation of the 2030 Agenda in Sweden - Statistical Review 2019 Rapport 2020-04-01
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Delredovisning av samordningen av den statistiska uppföljningen, mars 2020 Rapport 2020-03-02
Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019 Rapport 2019-10-01
Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 Rapport 2019-04-11
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-01
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-01
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport Rapport 2017-11-01
Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer Rapport 2012-03-30

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Kort om statistiken

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1303