Till innehåll på sidan

Indikatorer för hållbar utveckling

Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.

Hitta på sidan

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 – Delredovisning mars 2019 Rapport 2019-04-11
Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Rapport 2017-11-02
Statistical follow-up of the 2030 Agenda for Sustainable development Rapport 2017-11-02
Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 – Slutrapport Rapport 2017-11-02
Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer Rapport 2012-03-30
Sustainable development indicators based on environmental accounts Rapport 2007-04-17
MIR2003:3 Indikatorer för hållbar utveckling – baserade på miljöekonomisk och social statistik Rapport 2003-06-23
Sustainable development indicators for Sweden Rapport 2001-05-01
Indikatorer för en hållbar utveckling – en pilotstudie Rapport 1998-12-09

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi1303