Till innehåll på sidan

Lämna ingen utanför, Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020

PDF:
Hela publikationen (1792kb)
Serie:
X41 - Årsredovisning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-x41br2002_pdf
ISSN:
1654-0743 (Online); 1654-0387 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-11-03
Förfrågningar:

Sara Frankl

010-479 48 04

agenda2030statsweden@scb.se