Till innehåll på sidan

Kemikalieintensiteter, 2008–2015

Användningen av kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga, exklusive fossila bränslen, per branschens förädlingsvärde i 2008 års fasta priser, ton/MSEK.

Diagram

Källa: SCB och Kemikalieinspektionen 

Kommentarer

Användningen av kemiska produkter är här uttryckta som intensiteter. Intensiteterna visar mängden kemiska produkter klassade som hälso- eller miljöfarliga per respektive branschs förädlingsvärde.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-11-16

Har du frågor om statistiken?