Till innehåll på sidan

Kemikalieintensiteter, 2008 och 2020

Användningen av kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga, inklusive petroleumbränslen, per branschens förädlingsvärde i 2008 års fasta priser, ton/MSEK.

Diagram: Kemikalieintensiteter, 2008–2020

Källa: SCB och Kemikalieinspektionen 

Kommentarer

Användningen av kemiska produkter är här uttryckta som intensiteter. Intensiteterna visar mängden kemiska produkter klassade som hälso- och miljöfarliga inklusive petroleumbränslen och per respektive branschs förädlingsvärde.

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-02

Har du frågor om statistiken?