Till innehåll på sidan

Bidrag till förändringstakt i PVI

Bidrag till förändringstakt i PVI

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-06

Har du frågor om statistiken?

Rickard Bengtsberg

Telefon
010-479 48 51
E-post
rickard.bengtsberg@scb.se

Jenny Strandell

Telefon
010-479 44 46
E-post
jenny.strandell@scb.se