Till innehåll på sidan

Industrins kapacitetsutnyttjande , kvartal 1 2017:

Ökat kapacitetsutnyttjande i industrin

Statistiknyhet från SCB 2017-05-15 9.30

Industrins kapacitetsutnyttjande ökade med 0,4 procentenheter under det första kvartalet 2017 jämfört med det fjärde kvartalet 2016, i säsongrensade tal.

Ökningen av kapacitetsutnyttjandet i industrin innebar att utnyttjandegraden steg till 90,0 procent, i säsongrensade tal.

På årsbasis ökade kapacitetsutnyttjandet med 0,7 procent jämfört med det första kvartalet 2016 och redovisade en utnyttjandegrad på 89,9 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Uppgifterna för första kvartalet 2017 är preliminära. Sedan föregående publicering är förändringen i kapacitetsutnyttjandet i fjärde kvartalet 2016 jämfört med tredje kvartalet 2016 oförändrad. Förändringen i kapacitetsutnyttjande i fjärde kvartalet 2016 jämfört med motsvarande kvartal föregående år har reviderats ner med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,8 procentenheter.

Industrins kapacitetsutnyttjande, säsongrensade tal
Industrins kapacitetsutnyttjande, 1:a kvartalet 2017

Industrins kapacitetsutnyttjande, procent

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Säsongrensade tal

   

2016

2017 kv 1 2017-kv 4 2016[1] kv 1 2017-kv 1 2016[2]
    kv 1 kv2 kv3 kv4 kv1    
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
89,3 89,2 88,6 89,6 90,0 0,4 ‑0,5
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
91,5 90,7 90,6 91,2 92,2 1,0 ‑1,2
-
Industri för investeringsvaror
91,6 91,5 89,8 91,1 91,2 0,1 ‑0,2
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
81,5 82,6 82,7 82,1 82,4 0,3 ‑0,5
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
90,4 91,3 91,4 90,1 92,5 2,4 ‑2,4
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
95,6 93,7 96,5 94,8 97,3 2,5 ‑2,4
C
Tillverkningsindustri
89,1 89,1 88,6 89,3 89,9 0,6 ‑0,5
20-21
Industri för baskemikalier, kemiska produkter, farmaceutiska basprodukter och läkemedel
76,1 78,6 78,2 79,4 78,9 ‑0,5 0,1
24
Stål- och metallverk
90,4 91,3 90,9 94,1 95,2 1,1 ‑2,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
82,1 84,9 86,0 86,6 83,1 ‑3,5 3,5
28
Övrig maskinindustri
90,8 90,2 89,6 90,7 91,5 0,8 ‑2,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
95,2 93,5 91,5 92,9 92,9 0,0 0,8

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal

Revideringar

När statistiken över industrins kapacitetsutnyttjande för ett nytt kvartal publiceras, revideras också procenttalen för tidigare kvartal. Normalt revideras materialet ett kvartal bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit.

Nästa publiceringstillfälle

2017-08-18 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Tobias Fagerberg

Telefon
010-479 60 37
E-post
tobias.fagerberg@scb.se