Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, januari 2021

Industrins orderingång ökade i januari 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-03-09 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 0,6 procent i januari 2021 jämfört med december, i säsongrensade tal. Jämfört med januari föregående år ökade orderingången med 8,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 55,6 procent jämfört med december. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med december ökade hemmamarknaden med 0,1 procent medan exportmarknaden minskade med 0,8 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 8,5 procent i jämförelse med januari 2020, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 0,7 procent och från kund i utlandet ökade den med 13,1 procent.

Orderingången för december reviderad

Siffrorna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i december jämfört med november reviderats upp med 1,2 procentenheter till en månadsutveckling på 3,4 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i december jämfört med december året innan har reviderats upp med 1,7 procentenheter till en årsutveckling på 9,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH jan 2021/
dec 2020[1]
jan 2021/
jan 2020[2]
jan 2021/
jan 2020[2]
Andel av industrins order 2020
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,6 0,1 ‑0,8 8,5 ‑0,7 13,1 8,5 ‑0,7 13,1 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 0,7 1,8 1,9 6,8 3,6 10,2 6,8 3,6 10,2 43,1
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) 1,2 .. .. ‑17,2 .. .. ‑17,2 .. .. 4,2
- Industri för investeringsvaror 0,9 ‑3,2 0,1 19,6 0,5 25 19,6 0,5 25 33,5
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 2 ‑0,2 0,5 0,2 ‑3,1 4,2 0,2 ‑3,1 4,2 17,4
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 4,5 .. .. ‑2,1 .. .. ‑2,1 .. .. 1,9
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 0,6 1,1 1 ‑0,4 0,2 ‑1 ‑0,4 0,2 ‑1 3,2
C Tillverkningsindustri 0,6 0,2 ‑0,8 8,6 ‑0,6 13,5 8,6 ‑0,6 13,5 96,8
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 4,3 1 20,6 0 ‑3,6 13,1 0 ‑3,6 13,1 10,1
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 7,2 7,8 2,7 9,2 5 12,8 9,2 5 12,8 0,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑9,1 ‑6,9 ‑8,7 ‑8,4 ‑4,4 ‑14,6 ‑8,4 ‑4,4 ‑14,6 5,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑2,3 ‑7,1 ‑1,6 ‑2,2 ‑1,3 ‑2,6 ‑2,2 ‑1,3 ‑2,6 6,5
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑4 ‑10,7 ‑4,2 ‑2,2 ‑3,9 ‑6,9 ‑2,2 ‑3,9 ‑6,9 0,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 1,2 .. .. ‑17,2 .. .. ‑17,2 .. .. 4,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 2,8 ‑6,9 3,7 15,3 2 17,8 15,3 2 17,8 9,9
22 Gummi- och plastvaruindustri ‑1,3 ‑0,1 ‑2,7 7,4 1,6 13,9 7,4 1,6 13,9 2,6
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 1,7 1,8 ‑3,5 5,2 6,3 ‑6,1 5,2 6,3 ‑6,1 2,7
24 Stål- och metallverk ‑3,6 1,3 ‑4,7 10,2 6 13,1 10,2 6 13,1 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 3,3 3,7 5,1 10,2 9,5 15,6 10,2 9,5 15,6 7,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑52,8 ‑60,8 ‑49,5 14,5 ‑8 24,5 14,5 ‑8 24,5 2,4
27 Industri för elapparatur 1,6 ‑6,7 3,8 6 ‑7,8 13,8 6 ‑7,8 13,8 3,5
28 Övrig maskinindustri ‑2 0,6 ‑8,8 8,4 ‑1,2 11 8,4 ‑1,2 11 10,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 5,7 14,9 9,3 8,7 ‑0,5 10,9 8,7 ‑0,5 10,9 14,2
30 Annan transportmedelsindustri 55,6 .. .. 368,9 .. .. 368,9 .. .. 1,7
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 0,6 0,3 2,6 ‑2,6 ‑2,1 ‑2,9 ‑2,6 ‑2,1 ‑2,9 4,7

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-04-08 kl. 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Björn Forssell, statistiker, SCB

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se