Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-07

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång (säsongrensat)

115,8

Index 2015=100

Referenstid: september 2022

4,8 %

jämfört med samma period föregående år

2,3 %

jämfört med föregående period

Statistiknyheter

Industrins orderingång ökade i september

2022-11-09

Industrins totala orderingång ökade med 2,3 procent i september 2022 jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år ökade orderingången med 4,8 procent i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0501