Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, juni 2019

Industrins orderingång ökade i juni

Statistiknyhet från SCB 2019-08-06 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 0,2 procent i juni 2019 jämfört med maj, i säsongrensade tal. Jämfört med juni föregående år ökade orderingången med 7,5 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade positiv utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst ökning uppvisades av annan transportmedelsindustri som ökade med 51,0 procent jämfört med maj. Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med maj ökade hemmamarknaden med 2,4 procent medan exportmarknaden minskade med 0,7 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade den totala orderingången med 7,5 procent i jämförelse med juni 2018, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige ökade med 2,2 procent och från kund i utlandet ökade den med 11,1 procent.Hittills i år har den totala orderingången varit 0,1 procent lägre än motsvarande period, januari–juni 2018, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 2,0 procent och exportmarknaden ökade med 1,3 procent.

Orderingången för maj revideras ned

Siffrorna för juni är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i maj jämfört med i april reviderats ned med 0,2 procentenheter till en månadsutveckling på 0,9 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i maj jämfört med maj året innan har reviderats ned med 0,4 procentenheter till en årsutveckling på 2,8 procent.
För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH jun 2019/
maj 2019[1]
jan-jun 2019/
jan-jun 2018[2]
jun 2019/
jun 2018[2]
Andel av industrins order 2015
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 0,2 2,4 ‑0,7 ‑0,1 ‑2,0 1,3 7,5 2,2 11,1 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi ‑1,4 ‑0,5 ‑3,0 ‑3,0 ‑4,1 ‑2,2 ‑2,4 ‑3,4 ‑1,8 41,1
-[3] Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6,3
- Industri för investeringsvaror 1,1 6,4 0,1 5,6 2,8 6,8 28,5 13,6 35,6 34,8
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 1,8 1,4 ‑0,2 2,0 ‑0,6 6,2 ‑3,8 ‑2,1 ‑8,3 15,8
-[3] Industri för varaktiga konsumtionsvaror .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2,0
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 6,6 ‑2,4 10,9 ‑1,0 ‑2,7 1,1 9,3 ‑1,2 24,2 2,8
C Tillverkningsindustri ‑0,2 2,6 ‑1,3 ‑0,1 ‑1,9 1,3 7,5 2,3 10,8 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2,6 4,0 ‑1,8 ‑0,2 0,1 ‑1,5 ‑1,6 ‑1,0 ‑4,0 9,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 8,8 2,6 6,7 5,3 5,5 4,9 26,0 25,4 25,1 0,5
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler ‑2,7 ‑4,2 ‑2,8 ‑3,1 ‑5,1 0,9 ‑7,9 ‑11,3 ‑1,9 4,3
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 1,7 7,9 0,2 ‑7,8 ‑4,5 ‑8,5 ‑10,2 2,0 ‑12,8 7,8
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑9,8 0,3 ‑19,6 ‑6,7 ‑7,8 ‑0,6 ‑19,4 ‑9,5 ‑52,2 1,3
19[3] Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1,1 0,5 1,2 1,8 4,4 1,2 ‑7,6 2,7 ‑10,0 8,0
22 Gummi- och plastvaruindustri 0,2 0,4 1,4 ‑3,7 ‑5,8 ‑1,2 ‑5,5 ‑3,6 ‑7,1 2,4
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑2,5 ‑3,0 ‑9,0 ‑1,1 ‑0,9 ‑2,5 ‑4,3 ‑5,5 3,3 2,2
24 Stål- och metallverk 2,1 ‑1,7 5,5 ‑6,9 ‑3,2 ‑8,2 1,5 ‑4,7 5,5 8,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 16,6 10,4 23,8 2,7 4,2 0,5 14,9 13,3 20,5 6,6
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑7,4 ‑0,1 ‑6,1 5,3 2,9 6,8 0,4 1,5 2,6 7,5
27 Industri för elapparatur ‑23,2 ‑8,9 ‑32,9 4,8 ‑27,8 34,9 2,6 ‑7,2 8,7 4,1
28 Övrig maskinindustri 1,7 ‑0,9 5,7 2,9 5,6 1,8 0,1 2,4 ‑1,1 10,8
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑1,4 2,3 ‑1,8 12,7 1,7 16,9 60,4 18,6 79,2 11,8
30 Annan transportmedelsindustri 51,0 19,4 33,5 ‑33,9 ‑13,9 ‑44,1 ‑1,1 14,1 ‑16,2 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,8 0,6 ‑4,8 0,6 ‑1,3 5,2 ‑0,2 0,3 ‑0,7 4,4

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartalet. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2019-09-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sara Kebrit

Telefon
010-479 44 96
E-post
sara.kebrit@scb.se