Till innehåll på sidan

Industrins orderingång och omsättning, oktober 2020

Industrins orderingång ökade i oktober

Statistiknyhet från SCB 2020-12-07 9.30

Industrins totala orderingång ökade med 1,3 procent i oktober 2020 jämfört med september, i säsongrensade tal. Jämfört med oktober föregående år ökade orderingången med 1,3 procent i kalenderkorrigerade tal.

En majoritet av industrins delbranscher visade negativ utveckling på månadsbasis i säsongrensade tal. Störst minskning uppvisades av gruvor och mineralutvinningsindustrin som minskade med 13,9 procent jämfört med september. Störst ökning uppvisades av industrin för elapparatur som ökade med 74,8 procent jämfört med september. Utvecklingen i den totala orderingången inom industrin var negativ på hemmamarknaden och positiv på exportmarknaden. Jämfört med september minskade hemmamarknaden med 0,5 procent medan exportmarknaden ökade med 3,1 procent, båda i säsongrensade tal.

Orderingången ökade på årsbasis

På årsbasis ökade industrins totala orderingång med 1,3 procent i jämförelse med oktober 2019, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången från kund i Sverige minskade med 2,0 procent och från kund i utlandet ökade den med 3,4 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 5,6 procent lägre än motsvarande period, januari-oktober 2019, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 5,0 procent och exportmarknaden minskade med 5,9 procent.

Orderingången för september reviderad

Siffrorna för oktober är preliminära. Sedan föregående publicering har den säsongrensade månadsutvecklingen i september jämfört med augusti reviderats ned med 1,4 procentenheter till en månadsutveckling på -1,1 procent. Den kalenderkorrigerade utvecklingen i september jämfört med september året innan har reviderats ned med 1,2 procentenheter till en årsutveckling på -1,5 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång
SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH okt 2020/
sep 2020[1]
jan-okt 2020/
jan-okt 2019[2]
okt 2020/
okt 2019[2]
Andel av industrins order 2019
    Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp  
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 1,3 ‑0,5 3,1 ‑5,6 ‑5,0 ‑5,9 1,3 ‑2,0 3,4 100,0
- Industri för insatsvaror exkl. energi 1,6 0,5 3,3 ‑4,3 ‑3,9 ‑4,7 0,5 3,2 ‑1,3 40,6
- Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑6,4 .. .. ‑7,4 .. .. ‑13,4 .. .. 6,0
- Industri för investeringsvaror 2,8 ‑3,1 4,1 ‑10,2 ‑9,5 ‑10,5 4,2 ‑9,6 10,9 36,7
- Industri för icke-varaktiga konsumtionsvaror 2,7 ‑1,4 8,4 3,0 ‑4,3 13,3 2,9 ‑4,2 11,4 15,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑1,7 .. .. ‑7,3 .. .. ‑2,1 .. .. 1,8
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑13,9 ‑6,5 ‑21,9 10,2 ‑2,3 22,3 8,9 17,9 1,1 2,8
C Tillverkningsindustri 1,7 ‑0,4 3,0 ‑6,1 ‑5,1 ‑6,6 1,0 ‑2,6 3,4 97,2
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri ‑1,0 ‑1,9 0,3 ‑3,3 ‑3,9 ‑0,9 ‑3,1 ‑4,7 2,7 9,5
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning ‑5,8 ‑1,7 ‑10,1 ‑13,3 ‑15,4 ‑11,4 ‑2,6 0,0 ‑5,0 0,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1,8 1,8 ‑0,4 ‑0,7 1,3 ‑4,4 0,8 5,1 ‑7,3 5,0
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 0,2 5,1 ‑1,6 ‑8,1 ‑0,5 ‑9,7 ‑7,9 3,3 ‑10,7 6,4
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 8,2 2,2 42,3 ‑11,0 ‑14,8 8,1 ‑1,5 ‑8,5 33,0 1,0
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter ‑6,4 .. .. ‑7,4 .. .. ‑13,4 .. .. 6,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 9,3 1,6 10,9 19,2 7,0 22,0 21,7 7,8 24,5 8,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,6 1,2 5,8 ‑7,1 ‑6,6 ‑7,7 ‑0,3 ‑3,5 4,0 2,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter ‑3,3 ‑3,8 0,9 ‑0,3 0,0 ‑1,6 0,9 1,8 ‑4,5 2,5
24 Stål- och metallverk ‑5,7 ‑1,9 ‑7,4 ‑8,6 ‑13,3 ‑6,6 11,9 13,7 12,2 8,6
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑13,7 0,4 ‑34,0 ‑7,8 ‑8,6 ‑6,5 ‑2,4 ‑4,6 5,1 7,2
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑2,1 0,7 0,2 ‑13,2 ‑12,4 ‑13,3 ‑1,0 ‑19,9 8,6 2,8
27 Industri för elapparatur 74,8 0,9 158,7 ‑18,1 2,3 ‑28,1 ‑26,5 ‑6,4 ‑31,8 3,9
28 Övrig maskinindustri 1,2 ‑0,3 0,1 ‑6,3 ‑6,2 ‑6,2 ‑2,4 ‑12,7 2,1 11,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 9,5 ‑2,3 15,6 ‑16,7 ‑20,9 ‑15,5 8,3 ‑9,7 14,9 18,0
30 Annan transportmedelsindustri ‑13,7 ‑9,2 7,0 11,2 55,7 ‑12,5 11,9 9,5 9,2 1,6
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑0,4 1,3 ‑4,6 ‑1,3 ‑5,8 8,0 4,8 ‑2,9 20,4 4,3

1) Kalender- och säsongrensade tal 2) Kalenderkorrigerade tal 3) Uppgift markerad med .. innebär sekretessbelagd uppgift eller att data saknas.

Definitioner och förklaringar

Revideringar

När industrins orderingång och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet som referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Short-term business statistics (STS) in brief

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras 2021-01-08 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Sara Josufsson

Telefon
010-479 60 88
E-post
sara.josufsson@scb.se