Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex, april 2017:

Minskad industriproduktion i april

Statistiknyhet från SCB 2017-06-07 9.30

Produktionen inom industrin minskade i april med 2,4 procent jämfört med mars, i säsongrensade tal. Jämfört med april föregående år ökade produktionen med 0,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Inom industrins delbranscher visade motorfordonsindustrin den största minskningen i produktion jämfört med föregående månad medan produktion inom grafisk industri ökade mest. Under den senaste tremånadersperioden, februari-april 2017, ökade produktionen med 1,3 procent jämfört med närmast föregående tremånadersperiod november 2016-januari 2017, i säsongrensade tal.

Jämfört med mars föregående år ökade industriproduktionen med 0,8 procent, i kalenderkorrigerade tal. På årsbasis sågs starkast uppgång inom industrin för icke-metalliska mineraliska produkter medan kemisk industri och läkemedelsindustrin stod för störst nedgång.

Uppgifterna för april är preliminära. Förändringen i industriproduktionen i mars jämfört med februari har reviderats ned med 0,3 procentenheter till en utveckling med 0,0 procent. Förändringen i produktionen i mars jämfört med motsvarande månad föregående år har reviderats ned med 0,2 procentenheter till en uppgång med 3,6 procent.

För en mer heltäckande förståelse för statistiken är det relevant att titta på säsongrensningens och kalenderkorrigeringens effekter på statistiken.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007INDUSTRIBRANSCHapr/ mar 2017[1]feb - apr 2017 / nov 2016 - jan 2017[1]apr 2017 / apr 2016 [2]Ackumulerad årsutveckling Apr 2017Andel av förädlingsvärde 2016
B+C
Utvinning av mineral, tillverkningsindustri
‑2,4 1,3 0,8 3,2 100,0
-
Industri för insatsvaror exkl energi
‑0,6 1,6 5,2 5,0 38,3
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D)
‑5,1 ‑4,1 ‑2,8 1,0 2,2
-
Industri för investeringsvaror
‑1,3 3,7 6,7 5,1 38,8
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
‑0,5 1,3 ‑15,7 ‑3,0 18,2
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
‑12,7 ‑2,0 ‑12,2 ‑4,7 2,5
B
Gruvor och mineralutvinningsind
‑1,2 ‑0,1 10,2 9,1 2,7
C
Tillverkningsindustri
‑2,2 1,4 0,4 3,0 97,3
10-12
Livsmedelstillverkning
4,9 2,0 3,4 ‑1,6 6,9
13-15
Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind
‑0,8 0,1 3,5 3,6 0,8
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
2,1 1,8 5,7 5,2 4,1
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
‑1,0 1,0 5,3 5,3 6,3
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
18,5 3,8 9,5 ‑2,0 1,1
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
‑4,9 ‑4,1 ‑2,6 1,0 2,2
20-21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
‑4,0 1,6 ‑20,9 ‑1,1 13,3
22
Gummi- och plastvaruindustri
1,2 1,9 3,0 2,0 2,5
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
1,1 5,0 13,7 17,2 2,5
24
Stål- och metallverk
‑3,5 ‑5,2 ‑0,3 1,4 5,4
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
7,7 6,3 12,6 4,8 8,5
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
2,3 ‑1,8 1,6 ‑3,8 4,3
27
Industri för elapparatur
‑2,0 ‑0,7 5,4 5,1 3,2
28
Övrig maskinindustri
‑1,8 4,3 8,8 2,1 11,8
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
‑8,4 2,6 0,6 9,0 14,0
30
Annan transportmedelsindustri
5,1 4,2 8,1 ‑0,7 3,9
31-33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
0,9 1,6 5,2 3,9 6,2

1) Kalender- och säsongrensade tal. 2) Kalenderkorrigerade tal.

Definitioner och förklaringar

Övrig information

Se även statistiknyhet för Tjänsteproduktionsindex

Revideringar

När Industriproduktionsindex publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Nästa publiceringstillfälle

2017-07-05 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Björn Forssell

Telefon
010-479 43 82
E-post
bjorn.forssell@scb.se

Sini Kilpeläinen

Telefon
010-479 47 37
E-post
sini.kilpelainen@scb.se