Till innehåll på sidan

Industriproduktionsindex (IPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-06

Statistiken mäter månadsvis utvecklingen av den svenska industriproduktionen. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

I samband med publiceringen 2021-10-06 har Industriproduktionsindex korrigerats från och med referensmånad januari 2020-juli 2021. Korrigeringen påverkar värdena för industrin för petroleumprodukter (19), industriverksamhet (B+C) samt alla aggregat där branschen ingår. Industriverksamheten påverkas som mest med -0,8 procentenheter i årsutveckling. 

Statistiknyheter publiceras ej längre för Industriproduktionsindex. Statistiken finns dock tillgänglig i Statistikdatabasen. För statistiknyheter gällande näringslivets produktion hänvisas till Produktionsvärdeindex.

Produktionsvärdeindex

Statistiknyheter

Negativ månadsutveckling för industriproduktionen i augusti

2017-10-05

Produktionen inom industrin minskade i augusti 2017 med 1,7 procent jämfört med juli 2017, i säsongrensade tal. Jämfört med augusti föregående år ökade produktionen med 7,3 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0402