Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-08-26

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistiknyheter

Investeringsenkäten, första kvartalet 2022

2022-05-27

Variationen mellan olika branscher var stor. Handelsbranschen ökade sina investeringar med 40 procent till 5,2 miljarder kronor medan branschen InfoKom-företag minskade sina investeringar med 15 procent till 3,5 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
invest@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0801