Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2022-12-02

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistiknyheter

Investeringarna ökade med 19,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2022

2022-08-26

Investeringstakten hos företagen ökade kraftigt under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet. Totalt uppgick företagens investeringar till 106,4 miljarder kronor under denna period. Det är även kraftig ökning av företagens investeringar jämfört med andra kvartalet 2021, vilket motsvarar en ökning med 27,9 miljarder kronor.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0801