Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-05-26

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistiknyheter

Näringslivet investerade 415,5 miljarder kronor under 2022

2023-03-03

Investeringstakten hos företagen ökade med 22 procent under 2022 jämfört med 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
esk@scb.se

Nathalie Persson

Telefon
010-479 69 91
E-post
nathalie.persson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nv0801