Till innehåll på sidan

Investeringar

Undersökningar om Investeringar

Forskning och utveckling i Sverige

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskare Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Statliga anslag till forskning och utveckling

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Betalningsbalansen (BoP)

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Aktier Bytesbalans Investeringar Tillgångar och skulder Tjänsteexport Transaktioner Transfereringar

Investeringsenkäten

Investeringsenkäten belyser verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn. Uppgifterna redovisas per bransch och med fördelning på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Investeringar