Till innehåll på sidan

Investeringsenkäten, andra kvartalet 2022

Investeringarna ökade med 19,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-08-26 8.00

Investeringstakten hos företagen ökade kraftigt under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet. Totalt uppgick företagens investeringar till 106,4 miljarder kronor under denna period. Det är även kraftig ökning av företagens investeringar jämfört med andra kvartalet 2021, vilket motsvarar en ökning med 27,9 miljarder kronor.

Resultat från Investeringsenkäten visar att företagens investeringar ökade med totalt 22 procent eller 19,5 miljarder kronor under andra kvartalet 2022 jämfört med första kvartalet 2022. De flesta branschgrupper ökade sina investeringar mellan första och andra kvartalet 2022. Procentuellt sett ökade energibranschen mest med en uppgång på 57 procent till en investeringsnivå på 14,7 miljarder kronor. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 26 procent till en investeringsnivå på 39,8 miljarder kronor. Industri-företag ökade sina investeringar med 4,5 miljarder kronor till 22,9 miljarder kronor. Handelsbranschen visade en nedgång på 13 procent jämfört med första kvartalet 2022.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 2 2022 jämfört med kvartal 1 2022
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2022 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2022 Procentuell förändring mellan kvartal 1 2022 och kvartal 2 2022
Industri (05-33) 18,4 22,9 25
Energi, vatten och avlopp (35-39) 9,4 14,7 57
Byggverksamhet (41-43) 2,6 3,0 12
Handel (45-47) 7,3 6,3 ‑13
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4,6 5,0 8
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 3,9 4,6 17
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 4,3 4,2 ‑4
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 31,5 39,8 26
Företagstjänster (71-75, 77-82) 4,8 6,0 23
Totalt 86,9 106,4 22

Källa: Investeringsenkäten andra kvartalet 2022.

Företagens investeringar ökade med totalt 35 procent eller 27,9 miljarder kronor under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. De flesta branschgrupper ökade sina investeringar under andra kvartalet 2022 jämfört med andra kvartalet 2021. Procentuellt sett ökade Banker och försäkringsbolag mest med en uppgång på 313 procent till en investeringsnivå på 4,2 miljarder kronor. Energibranschen ökade sina investeringar med 78 procent till en investeringsnivå på 14,7 miljarder kronor. Industri-företag ökade sina investeringar med 6,8 miljarder kronor till 22,9 miljarder kronor. Fastighetsbranschen ökade sina investeringar med 27 procent till en investeringsnivå på 39,8 miljarder kronor. InfoKom-företag visade en nedgång på 33 procent jämfört med andra kvartalet 2021.

Investeringar fördelat på branschgrupper, kvartal 2 2022 jämfört med kvartal 2 2021
Branschgrupp enligt SNI 2007 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2021 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 2 2022 Procentuell förändring mellan kvartal 2 2021 och kvartal 2 2022
Industri (05-33) 16,1 22,9 42
Energi, vatten och avlopp (35-39) 8,3 14,7 78
Byggverksamhet (41-43) 2,4 3,0 24
Handel (45-47) 3,8 6,3 65
Transport och magasinering (49 exkl 49.32, 51-53) 4,3 5,0 18
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV (58, 61-63) 6,8 4,6 ‑33
Banker och försäkringsbolag (64.1, 65) 1 4,2 313
Fastighetsbolag (68 exkl. 68.204) 31,4 39,8 27
Företagstjänster (71-75, 77-82) 4,5 6,0 31
Totalt 78,6 106,4 35

Källa: Investeringsenkäten andra kvartalet 2022.

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter i denna statistiknyhet redovisas i löpande priser. Alla jämförelser har gjorts mot föregående kvartal 2022, samt mot kvartal 2 2021.

Populationsramen är hämtad från SCB:s företagsdatabas. Företag med minst 200 anställda totalundersöks. Företag med mellan 20 och 199 anställda undersöks genom ett urval. Företag med 10-19 anställda inom industribranschen skattas utifrån investeringsuppgifter från företag med 20-49 anställda. För vissa branscher urvalsundersöks företag med mellan 5 och 199 anställda.

De branscher som ingår i undersökningen är avdelning SNI 05-49 (exkl. 49.32), 51-53, 58, 61-63, 64.1, 65, 68 (exkl. 68.204), 71-75 och 77-82 enligt Svensk Näringsgrensindelning SNI2007.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien avser kvartal 3 och publiceras 2022-12-02 kl. 08.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för näringslivets struktur

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Förfrågningar

Ludmila Lind

Telefon
010-479 63 66
E-post
ludmila.lind@scb.se