Till innehåll på sidan

Andel företag som köper molntjänster, efter typ av tjänst

År 2020, 10 anställda eller fler, procent

Andel företag som köper molntjänster, efter typ av tjänst

Mer om statistiken

Källdata
Källdata

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-11-24

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Enheten för IKT, Näringslivets konjunktur och FoU

E-post
it-statistik@scb.se