Till innehåll på sidan

National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018

Serie:
NR10 - Nationalräkenskaper
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-nr10sm2002_pdf
ISSN:
1654-3106 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2020-05-29
Förfrågningar:

Stefan Gunér

010-479 40 75

stefan.guner@scb.se