Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017

Korrigerad 2019-09-13

Serie:
NR10 - Nationalräkenskaper
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-nr10sm1901_pdf
ISSN:
1654-3106 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-09-13
Förfrågningar:

Stefan Gunér

010-479 40 75

stefan.guner@scb.se