Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013

Serie:
NR10 - Nationalräkenskaper
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-nr10sm1501_pdf
ISSN:
1654-3106 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-09-11
Förfrågningar:

Stefan Gunér

010-479 40 75

stefan.guner@scb.se