Till innehåll på sidan

Bruttonationalprodukten (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI), år.

Volymindex år 1993=100

Bruttonationalprodukten (BNP), real BNP och real bruttonationalinkomst (BNI), år.

2022-05-30: Real BNI har reviderats år 2017-2019, i enlighet med nationalräkenskapernas revideringspolicy.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-05-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se