Till innehåll på sidan

Dokumentation av BNP, sektor- och BNI-beräkningar i löpande priser

Beskrivning av beräkningsmetoder och källor för årsberäkningar av de svenska nationalräkenskaperna. Dokumentet är upplagt enligt en mall från Eurostat som alla medlemsländer följer. Dokumentation av beräkningarna i fasta priser finns i ett särskilt dokument (skall uppdateras). Materialet finns endast på engelska. Vi vill försöka att hålla en öppen dialog med våra användare så lämna gärna synpunkter och kommentarer.