Till innehåll på sidan

ENS 2010 – en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk

Regelverket ENS 2010 infördes i september 2014 för att uppdatera och anpassa nationalräkenskaperna till metod­utvecklingen inom det ekonomiskt-statistiska området, samt till förändringar i de ekonomiska förhållanden som nationalräkenskaperna avser att beskriva.

Allmän information

Nationalräkenskaperna styrs av regelverket System of National Accounts (SNA) som utarbetas i FN:s regi. Regelverket uppdateras löpande och anpassas till den ekonomiska utvecklingen. SNA2008 fastställdes under 2008.

Inom EU styrs nationalräkenskaperna av ESA (The European System of National and Regional Accounts), på svenska ENS (Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet), vilket är en anpassning av SNA till europeiska förhållanden. EU-kommissionen föreslog i december 2010 en revidering av detta regelverk. ENS 2010 överensstämmer i stort med BPM6 (Balance of Payments Manual). Det är den manual som används för att göra beräkningar av betalningsbalansen, och publicering enligt BPM6 sker från och med december 2014.

Det nya regelverket ska togs i bruk under 2014, och svenska nationalräkenskaper enligt nya ENS, kommer att publicerades första gången i september 2014.

I samband med att det nya regelverket inför görs även översyn t.ex. av datakällor i nuvarande nationalräkenskaper. Resultatet av detta arbete redovisades samtidigt med omläggningen till ENS 2010.

Handböcker om nationalräkenskaperna

Nationalräkenskaperna i Europeiska unionen bygger på ENS 2010-manualen, som är en del av ENS 2010-förordningen. Den har beslutats av Europa­parlamentet och Ministerrådet.

ESA 2010 baseras på den globala rekommendationen för nationalräkenskaper, SNA 2008, utarbetad av FN.

Eurostats webbplats om ENS 2010

Tidsplan

Här är de datum som gäller för anpassningen till nya ENS:

Aktivitet Publicering Avser tidsperiod
Nationalräkenskaper, år 2014-09-18  1993–2012
Nationalräkenskaper, kvartal 2014-09-18  Kv 1 1993–kv 2 2014 
Finansräkenskaper, år 2014-09-24  1995–2013 
Finansräkenskaper, kvartal 2014-09-24 Kv 1 1996–kv 2 2014 
Regionalräkenskaper, def. 2014-12-23 2000–2012
Regionalräkenskaper, prel. 2014-12-23 2013
Långa tidsserier  2015-02-27 1980–1992